2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2021

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
4-7 Νοεμβρίου 2021, Θεσσαλονίκη

17ο Πανελληνιο Συνέδριο Ε.Δ.Α.Ε.-1

AMWC : 19th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress
Μονακό, 16-18 Σεπτεμβρίου 2021

AMWC 2021-1

ΕΔΑΕ : Εαρινή Διημερίδα
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Αθήνα, 11-12 Ιουνιου 2021

ΕΔΑΕ ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-1