ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οκτώβριος 2022 έως σήμερα

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Aν. Διευθυντής Τμήμα Δερματολογίας

Μάρτιος 2019 έως Οκτώβριος 2022

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Τμήμα Δερματολογίας Αν. Διευθυντής

Δεκέμβριος 2016 έως σήμερα

Δερματολογικό ιδιωτικό ιατρείο

Κλινική Επεμβατική και Αισθητική Δερματολογία

Οκτώβριος 2016  έως Φεβρουάριος 2019

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Τμήμα Δερματολογίας Επιμελητής Β’

Ιούλιος 2012 – Ιούλιος 2016

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρώμης “Tor Vergata”

Τμήμα Δερματολογίας, Ειδικευόμενος ιατρός Δερματολογίας

Μάιος 2011 – Ιούλιος 2012

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρώμης “Tor Vergata”

Τμήμα Δερματολογίας

Ιανουάριος 2011 – Μάρτιος 2011

Δερματολογικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αντρέας Συγγρός

Παρατηρητής ιατρός στα εξωτερικά ιατρεία

Σεπτέμβριος 2010 –  Δεκέμβριος 2010 Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων
Τμήμα Παθολογίας
Ειδικευόμενος ιατρός Παθολογίας
Ιούνιος 2010 – Σεπτέμβριος 2010 Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, Κέντρο Υγείας Κρανιδίου Αργολίδας
Αγροτικός Ιατρός, Ειδικευόμενος ιατρός Παθολογίας, Υπηρεσία Υπαίθρου
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νοέμβριος 2021- Φεβρουάριος 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : “Δερματοσκόπηση”

Νοέμβριος 2021- Φεβρουάριος 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακού με τίτλο ”Παρουσίαση περιστατικού: κλινική και δερματοσκοπική ανταπόκριση διαχωριστικης κυτταρίτιδας τριχωτού κεφαλής σε Adalimumab”

Απρίλιος 2017 – Οκτώβριος 2018

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρώμης “Tor Vergata”

Μεταπτυχιακό Μaster στα Laser και ενέργειες – χρήσεις στη Δερματολογία

12 Ιουλίου 2016

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρώμης “Tor Vergata”

Ιατρικής Ειδικότητας Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου

13 Απρίλιος 2009 Αναγνώρισης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
Νοέμβριος 2008

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρώμης “Tor Vergata”

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Ιούλιος 2008

Πανεπιστήμιο της Ρώμης “La Sapienza”

Πτυχείο Ιατρικής και Χειρουργικης

Ιούνιος 1999 Σχολη Μωραίτη
Απολυτήριο Λυκείου