ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Image
ΕΚΓΕ
Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος
Image
SIDeMaST
Società Italiana di Dermatologia medica
Image
ESCAD
European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology
Image
ΕΔΑΕ
Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
Image
EADV
European Academy of Dermatology and Venereology
Image
ESLD
European Society for Lasers and Energy Based Devices
Image
HSDS
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας