ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σμίλευση περιγράμματος σώματος: Μη επεμβατική μείωση λίπους

Παυλίδης Α, Κατσάμπας Α. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Ιούνιος 2019

Microneedling και αντιγήρανση

Παυλίδης Α, Κατσάμπας Α. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Οκτώβριος 2018

Therapeutic approches to reducing atrophic acne scarring

Pavlidis A., Katsambas A.; Clinics in Dermatology 2017, 35:190-194

Efficacy and safety of Infliximab in psoriatic patients over the age of 65

Chiricozzi A., Pavlidis A., Dattola A., Bianchi L., Chimenti MS., Feda M., Saraceno R.; Expert Opin Drug Saf. 2016 Aug 31:1-4

UVA1 Laser in the treatment of vitiligo

Babino G.; Giunta A.; Esposito M.; Saraceno R.; Pavlidis A.; Del Duca E.; Chimenti S.; Nisticò SP.; Photomedicine and Laser Surg. 2016 May;34(5):200-4

Cyclosporine: a novel therapeutic approach for Burning Mouth Syndrome

Saraceno R.; Lore’ B.; Pavlidis A.; Karaiskou M.; Arcuri C.; Chimenti S.; Magnato R.; G Ital Dermatol Venereol 2015 Jun 19

Melasma: Mini Review

Dessinioti C, Pavlidis A, Katsambas AD; Journal of Pigmentary Disorders; May 2014. 1:1

Lasers and Energy Devices for the Skin; Second Edition

Edited by Mitchel P. Goldman; Contribution in the translation of the Book in Italian languange.

“Infiltrated lesions of the face”

Athanasios Pavlidis, Alessandro Di Stefani; “Il Dermatologo” Year XXXV – N.1, March 2013 p. 12-13

Submited in manuscript title: “Potential role of HLA-Cw6 in Clinical Response to Anti-Tumour Necrosis Factor Alpha and T-Cell Targeting Agents in Psoriasis Patients”

Marina Talamonti, Marco Galluzzo, Elisabetta Botti, Athanasios Pavlidis, Giulia Spallone, Sergio Chimenti and Antonio Costanzo;Clinical Drug Investigation

Submited in manuscript title: “Etanercept Reverses Downregulation of Inhibitor of Nuclear Factor Kappa-B Kinase Subunit Alpha (IKKα) in Psoriasis”

Giulia Spallone, Elisabetta Botti, Valentina Pinetti, Mauro Bavetta, Athanasios Pavlidis, Sergio Chimenti, Antonio Costanzo; Clinical Drug Investigation.

Submited in manuscript title: “Biologics and Nail Psoriasis: an open, 24 week, prospective cohort study in adult patient with Psoriasis”

Rosita Saraceno, Lucia Pietroleonardo, Annamaria Mazzotta, Arianna Zangrilli, Luca Bianchi, Athanasios Pavlidis, Sergio Chimenti; Expert Opinion in Pharmacotherapy.

Submitted in manuscript title: “Bullous Allergic Contact Dermatitis in a Veterinarian”

Allma Kocinaj, Monika Fida, Rosita Saraceno, Athanasios Pavlidis, Ermira Vasili; Annals of Dermatology; Manuscript Number 12133

“Propolis and Contact Allergic Dermatitis”

Athanasios Pavlidis. “Il Dermatologo” Year XXXIV – N.2, June 2012 p. 24-25

“Anabolic steroids and Acne”

Athanasios Pavlidis “Il Dermatologo” Year XXXIII – N.4, Dicember 2011 p. 5-6

“When to suspect a infection of HIV-1”

Athanasios Pavlidis, Sara Faleri “Il Dermatologo” Year XXXIII – N.3, September 2011 p. 3-4