2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2020

22ο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο
IMCAS Αισθητικής Ιατρικής

30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου

IMCAS-ANNUAL-WORLD-CONGRESS-2020-speaker-certificate

22ο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο
IMCAS Αισθητικής Ιατρικής

30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου

IMCAS-Annual-World-Congress-2020-certificate-1